لیگ خلاقیت پاییز 1400

اطلاعیه 3 یونیکاپ 4 – اعلام نتایج

برندگان خلاقیت این دوره : آقای مهیار آژنگ آقای احمدرضا پیراسته فرد آقای محمدطاها فرحناکی آقای امیرحسین وزیری آقای مهدی…

بیشتر بخوانید »

یونیکاپ پاییز ۱۴۰۰ | شرکت کننده 30

آقای مهیار آژنگ شرکت کننده شماره 30 مسابقه رباتیک ایران یونیکاپ فصل پاییز. ایران یونیکاپ حامی کودکان ایران زمین و…

بیشتر بخوانید »

یونیکاپ پاییز ۱۴۰۰ | شرکت کننده 29

آقای حسین رضایی شرکت کننده شماره 29 مسابقه رباتیک ایران یونیکاپ فصل پاییز. ایران یونیکاپ حامی کودکان ایران زمین و…

بیشتر بخوانید »

یونیکاپ پاییز ۱۴۰۰ | شرکت کننده 28

آقای محمد آریا الله دادی شرکت کننده شماره 28 مسابقه رباتیک ایران یونیکاپ فصل پاییز. ایران یونیکاپ حامی کودکان ایران…

بیشتر بخوانید »

یونیکاپ پاییز ۱۴۰۰ | شرکت کننده 27

آقای ابولفضل میرشکار شرکت کننده شماره 27 مسابقه رباتیک ایران یونیکاپ فصل پاییز. ایران یونیکاپ حامی کودکان ایران زمین و…

بیشتر بخوانید »

یونیکاپ پاییز ۱۴۰۰ | شرکت کننده 26

آقای آراد اردبیلی شرکت کننده شماره 26 مسابقه رباتیک ایران یونیکاپ فصل پاییز. ایران یونیکاپ حامی کودکان ایران زمین و…

بیشتر بخوانید »

یونیکاپ پاییز ۱۴۰۰ | شرکت کننده 25

آقای محمدطاها با شهامت شرکت کننده شماره 25 مسابقه رباتیک ایران یونیکاپ فصل پاییز. ایران یونیکاپ حامی کودکان ایران زمین…

بیشتر بخوانید »

یونیکاپ پاییز ۱۴۰۰ | شرکت کننده 24

آقای محمد واحدی شرکت کننده شماره 24 مسابقه رباتیک ایران یونیکاپ فصل پاییز. ایران یونیکاپ حامی کودکان ایران زمین و…

بیشتر بخوانید »

یونیکاپ پاییز ۱۴۰۰ | شرکت کننده 23

آقای محمدصادق عابدی شرکت کننده شماره 23 مسابقه رباتیک ایران یونیکاپ فصل پاییز. ایران یونیکاپ حامی کودکان ایران زمین و…

بیشتر بخوانید »

یونیکاپ پاییز ۱۴۰۰ | شرکت کننده 22

آقای مهدیار صادقی شرکت کننده شماره 22 مسابقه رباتیک ایران یونیکاپ فصل پاییز. ایران یونیکاپ حامی کودکان ایران زمین و…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا